Veiligheid

Waarom is veiligheid belangrijk?

Het is steeds vaker in het nieuws: 50% van alle branden wordt veroorzaakt door elektrotechnische installaties. Per jaar bedraagt de schadelast €450 miljoen en sterven er 150.000 dieren. Reden voor verzekeraars, de politiek, dierenbescherming en LTO Nederland om op zoek te gaan naar mogelijkheden die aan deze situatie een eind kunnen maken.

Na de liberalisering van de energiebedrijven is het toezicht op de veiligheid van elektrotechnische installaties sterk afgekalfd. Voorkom het daarom liever, laat uw elektrische apparatuur en kabels regelmatig nakijken! Tevens bieden wij ook u de volgende veiligheids maatregelen aan:

Nood- en transparantverlichting
Branddetectie en ontruiming
Inbraaksignalering
Toegangscontrole
Camerabewaking

E-installatie